Las-Alps-infoteca je kompetenčni center za medije
v Alpah. Nudi informacije iz Alp in o Alpah.
Las-Alps-infoteca posreduje v začetni razvojni fazi
produkte iz hiše RTR Radiotelevisiun Svizra Rumantscha
in od drugih ponudnikov. V drugi razvojni fazi bo
Las-Alps-infoteca nudila tudi lastne produkte.

Las-Alps-infoteca ima obsezno ciljno publiko: poleg
elektronskih in tiskanih medijev so to tudi oblasti, uprave
in nevladne organizacije (NGO).

Las-Alps-infoteca se odlikuje z aktualnostjo, z visoko
verodostoj-nostjo informacijskih virov, z mnogostransko
ponudbo tem v glavnih jezikih Alp in nudi Å¡iroko,
javno dostopno banko podatkov.
slovensko