Las-Alps-infoteca je lansirana in sestavljena od RTR
Radiotelevisiun Svizra Rumantscha kot sredsvo
javnega obveščevanja. V naslednjih letih je cilj usta-
noviti v Chasa da medias pri RTR v Churu novi
kompetenčni center za medije v Alpah.

RTR lansira Las-Alps-infoteca v sporazumu z njenimi
nosilci SRG.R in SRG SSR idée suisse. Za Las-Alps-infoteca
se iščejo dodatni partnerji, ki so pripravljeni skupaj
formirati nove nosilce.
slovensko