rumantsch
Las-Alps-infoteca è in center da cumpetenza per medias
en las Alps. El furnescha infurmaziuns or da las
Alps e davart las Alps.
Las-Alps-infoteca intermediescha
en in’emprima fasa products da la chasa RTR Radio-
televisiun Svizra Rumantscha e d’auters furniturs. En ina
segunda fasa furnescha
Las-Alps-infoteca era agens
products.

Las-Alps-infoteca ha in public vast: Sper ils meds electonics
e stampads èn quai anc autoritads, administraziuns ed
organisaziuns nunguvernamentalas (NGO).

Las-Alps-infoteca sa caracterisescha pervi da sia actualitad,
ina ferma vardaivladad da las funtaunas d’infurmaziun,
d’ina vasta purschida tematica en las linguas principalas
da las Alps ed ella offra ina ritga datoteca publica.